Ngày 23/11/2015 Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp bằng độc...
Ngày 25/11/2015, Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức "Hội thảo giới thiệu sản phẩm ...
Ngày 12/11/2015, Hội thảo VAST – AIST lần thứ 7 “Hợp tác nghiên cứu: Đánh giá và định...
Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc là hoạt động thường niên được Trung ương Đoàn tổ chức h...
Cuốn chuyên khảo ""Dung dịch hoạt hóa điện hóa - Công nghệ và ứng dụng" do GS.VS. V....
Nhân dịp năm mới Xuân Bính Thân 2016, ngày 01/02/2016, Viện Công nghệ môi trường đã tổ ch...