Sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ lọc sinh học nhỏ giọt trong xử lý...
Sáng 29/5/2015 tại khách sạn Candle - Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi...
Ngày 30/3/2015, Đoàn đại biểu tham gia Khóa họp lần thứ 4 Ủy ban Hỗn hợp về hợp...
Ngày 23/4/2015, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN) đã....
Viện Công nghệ  môi trường tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện...
Viện Công nghệ môi trường được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan...