Sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ lọc sinh học nhỏ giọt trong xử lý...
Năm 2014 Viện Công nghệ môi trường đã triển khai được 570 hợp đồng với tổng giá trị...
Vietnam is a coastal country with more than 3,260 km coastline and an average of 100 km2 ...
Hòa chung không khí vui Tết Trung thu trên khắp đất nước, được sự đồng ý của Ban...
Gửi nghiên cứu sinh các khóa từ 2010 đến 2014 của Viện Công nghệ môi trường.
Sáng nay 24/2, tức mùng 6 Tết Ất Mùi, Ban Lãnh đạo Viện và Ban chấp hành Công...