Ngày 10/8/2015 Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp bằng độc...
Ngày 25/11/2015, Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức "Hội thảo giới thiệu sản phẩm ...
Ngày 12/11/2015, Hội thảo VAST – AIST lần thứ 7 “Hợp tác nghiên cứu: Đánh giá và định...
Ngày 23/4/2015, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN) đã....
Cuốn chuyên khảo ""Dung dịch hoạt hóa điện hóa - Công nghệ và ứng dụng" do GS.VS. V....
Hòa chung không khí vui tươi cả nước hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,...