Ngày 10/8/2015 Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp bằng độc...
Từ ngày 01 đến 04/10/2015, tại Trung tâm triển lãm quốc tế ICE đã diễn ra triển lãm...
Ngày 30/3/2015, Đoàn đại biểu tham gia Khóa họp lần thứ 4 Ủy ban Hỗn hợp về hợp...
Ngày 23/4/2015, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN) đã....
Viện Công nghệ môi trường xin gửi tới các đơn vị trực thuộc Thông báo về việc đăng k...
Chiều ngày 07/9/2015, Viện Công nghệ môi trường (Viện CNMT) đã tổ chức Lễ công bố và...