Ngày 7/1/2015 đoàn cán bộ Viện CNMT gồm PGS.TS Nguyễn Hoài Châu-Viện trưởng, PGS.TS Hà Ng...
Năm 2014 Viện Công nghệ môi trường đã triển khai được 570 hợp đồng với tổng giá trị...
Chiều ngày 13/01/2015, ông Ryoshi Yoshii, Quản lý cao cấp – Bộ phận hợp tác quốc tế của...
Hòa chung không khí vui Tết Trung thu trên khắp đất nước, được sự đồng ý của Ban...
Ngày 8/1/2015, Viện Công nghệ môi trường tổ chức bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ...
Ngày 12/01/2015, Viện Công nghệ môi trường đã trao quyết định bổ nhiệm TS. Nguyễn Tuấn Mi...