Sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ lọc sinh học nhỏ giọt trong xử lý...
Năm 2014 Viện Công nghệ môi trường đã triển khai được 570 hợp đồng với tổng giá trị...
Ngày 30/3/2015, Đoàn đại biểu tham gia Khóa họp lần thứ 4 Ủy ban Hỗn hợp về hợp...
Hòa chung không khí vui Tết Trung thu trên khắp đất nước, được sự đồng ý của Ban...
 1. TÓM TẮT MỞ ĐẦU   - Tác giả : Nguyễn Thị Hòa   - Tên luận án...
​Chiều ngày 17/4/2015, Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ...