"Nghiên cứu chế tạo và sử dụng các hạt nano sắt, đồng, coban để tăng hiệu quả sản...
Chiều ngày 15/8/2016, Viện Công nghệ môi trường đã đón tiếp đoàn cán bộ trường ...
Ngày 12/11/2015, Hội thảo VAST – AIST lần thứ 7 “Hợp tác nghiên cứu: Đánh giá và định...
Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc là hoạt động thường niên được Trung ương Đoàn tổ chức h...
Viện Công nghệ môi trường xin thông báo về Kế hoạch học tập của Nghiên cứu sinh năm...
Ngày 16/5/2016, Viện Công nghệ môi trường (Viện CNMT) đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó trư...