Ngày 09/5/2016, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp bằng độc...
Ngày 25/11/2015, Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức "Hội thảo giới thiệu sản phẩm ...
Ngày 12/11/2015, Hội thảo VAST – AIST lần thứ 7 “Hợp tác nghiên cứu: Đánh giá và định...
Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc là hoạt động thường niên được Trung ương Đoàn tổ chức h...
Viện Công nghệ môi trường xin thông báo về Kế hoạch học tập của Nghiên cứu sinh năm...
Ngày 16/5/2016, Viện Công nghệ môi trường (Viện CNMT) đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó trư...